Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Kalendarium

loga feiis wzwik UEFS

Dnia 18.04.2018 r. przekazano protokolarnie teren budowy i rozpoczęto roboty budowlane komory retencji i stabilizacji osadów na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie.

loga feiis wzwik UEFS

Dnia 28.03.2018 r. zostało wydane pozwolenie na budowę obejmujące budowę komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie. Pozwolenie to stało się prawomocne dnia 13.04.2018 r.

loga feiis wzwik UEFS

Dnia 31.01.2018 r. został dostarczony przez firmę Inter Global Sp. z o.o., Rybarzowice korelator typ L400 - urządzenie do wykrywania awarii na sieci wodociągowej.

loga feiis wzwik UEFS

Dnia 22.01.2018 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i na os. Brożka we Włoszczowie" oraz robót uzupełniających.

loga feiis wzwik UEFS

Dnia 16.01.2018 r. podpisano Aneks o roboty uzupełniające do umowy o roboty budowlane w ramach zadania podstawowego pn.: "Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i na os. Brożka we Włoszczowie" na kwotę 4 264,07 zł brutto.

loga feiis wzwik UEFS

Dnia 21.12.2017 r. odbył się odbiór częściowy robót budowlanych - wykonano modernizację sieci wodociągowej oraz przyłączy kwalifikowanych w ul. Wiśniowej i na os. Brożka.