Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Przetargi Zapytania

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:

Część 1: "Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w  ul. Partyzantów we Włoszczowie - etap I i częściowo etap II".
Część 2: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami  do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie".

Szczegóły w załączeniu poniżej.

2019-03-14 - Dodano: Modyfikacja treści SIWZ_1, Wyjaśnienia do zapytania - SIWZ_1, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony - "Zakup paliw płynnych - benzyny bezołowiowej  E 95 i oleju napędowego".

Szczegóły w załączeniu poniżej.

2019-03-19 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-03-13 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zwraca się z prośbą przedstawienie oferty cenowej - "Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego wysokoreaktywnego, luzem na potrzeby oczyszczalni ścieków we Włoszczowie".

Szczegóły w załączeniu poniżej.

2018-11-15 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-11-13 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

2018-10-05 - Dodano: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zwraca się z prośbą przedstawienie oferty cenowej na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Żeromskiego we Włoszczowie".

Szczegóły w załączeniu poniżej.

2018-10-09 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-10-05 - Dodano: Zbiorcze zestawienie otwartch ofert

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zwraca się z prośbą przedstawienie oferty cenowej na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa/rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Jędrzejowskiej i Leśnej we Włoszczowie".

2018-09-07 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-09-03 - Dodano: Sprostowanie wniosku

2018-08-10 - Dodano: Wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą

2018-08-10 - Dodano: Zbiorcze zestawienie otwartch ofert

2018-08-06 - Dodano: modyfikację treści SIWZ(2), ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(2) i odpowiedzi na pytania Wykonawców

2018-08-03 - Dodano: modyfikację treści SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony - Dostawa wozu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa.

Szczegóły w załączeniu poniżej.

Załączniki
Pobierz (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf[30.07.2018 21:47]2352 Kb
Pobierz (SIWZ z załącznikami.doc)SIWZ z załącznikami.doc[30.07.2018 21:47]579 Kb
Pobierz (SIWZ z załącznikami.pdf)SIWZ z załącznikami.pdf[30.07.2018 21:48]21983 Kb
Pobierz (Modyfikacja treści SIWZ (1).pdf)Modyfikacja treści SIWZ (1).pdf[03.08.2018 17:54]2067 Kb
Pobierz (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1).pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1).pdf[03.08.2018 17:54]1864 Kb
Pobierz (Modyfikacja treści SIWZ (2).pdf)Modyfikacja treści SIWZ (2).pdf[06.08.2018 19:54]71 Kb
Pobierz (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).pdf[06.08.2018 19:54]142 Kb
Pobierz (Odpowiedzi na pytania wykonawców.pdf)Odpowiedzi na pytania wykonawców.pdf[06.08.2018 19:55]643 Kb
Pobierz (Zbiorcze zestawienie otwartch ofert.pdf)Zbiorcze zestawienie otwartch ofert.pdf[10.08.2018 15:47]85 Kb
Pobierz (Wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą.pdf)Wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą.pdf[30.08.2018 9:45]579 Kb
Pobierz (Sprostowanie wniosku.pdf)Sprostowanie wniosku.pdf[03.09.2018 21:54]664 Kb
Pobierz (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[07.09.2018 21:54]871 Kb