Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Oczyszczalnia - Budynek biurowy

Samochód WUKO

Oczyszczalnia - Budynek biurowy z garażem

Oczyszczalnia - osadnik wtórny

ZARZĄDZENIE Nr 1 /01/2022 - w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 01 stycznia 2022 roku

Włoszczowa, 03.01.2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 /01/2022

Prezesa Zarządu

 Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 03 stycznia 2022 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 01 stycznia 2022 roku

 Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Wyznaczam z zastrzeżeniem ust. 2 dzień 07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. we Włoszczowie, w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 01 stycznia 2022 roku.
  1. Przepis ust. 1 nie dotyczy pracowników wyznaczonych do pełnienia dozoru oczyszczalni ścieków w systemie zmianowym w dniu 7 stycznia 2022 r. Dzień wolny od pracy dla wskazanych pracowników wyznaczono na zasadach Kodeksu pracy.

§ 2.

Informację o wprowadzonym dniu wolnym od pracy należy umieścić na stronie internetowej Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Banery/Logo