Włoszczowa, dn. 24.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że dobiegła końca realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w msc Międzylesie i Motyczno".

W ramach tej inwestycji wybudowano prawie 12 km sieci wodociągowej.

Zachęcamy do włączania się do nowo powstałej sieci wodociągowej.

W związku z tym prosimy mieszkańców Międzylesia, Mchowia, Motyczna, przysiółków Kotowie i Jamskie o przystąpienie do czynności związanych z podłączeniem swoich nieruchomości do sieci wodociągowej.

W tym celu należy:

  • wykonać przyłącze na terenie swojej nieruchomości;
  • o terminie wykonania przyłącza poinformować WZWiK Sp. z o.o. (budynek administracyjny ul. Sienkiewicza 43, Włoszczowa) ;
  • podpisać umowę z właścicielem sieci na zaopatrzenie w wodę tj. z WZWiK Sp. z o.o.

Bliższych informacji udziela się pod: nr tel. (41) 394-36-80.

Prezes Zarządu

Paweł Strączyński