Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

Start

OGŁOSZENIE

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż z uwagi na upływ okresu ważności legalizacji wodomierzy głównych, dokonywana jest ich wymiana na terenach gmin: Włoszczowa, Secemin, Radków i Moskorzew.
W związku z powyższym prosimy o zapewnienie monterom swobodnego dostępu do liczników, dającego możliwość wymiany urządzenia.
Nadmieniamy, iż mieszkańcy nie ponoszą kosztów wymiany wodomierza głównego.

 

Prezes Zarządu
Ryszard Maciejczyk