Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

Start

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w wyniku działań naprawczych, uzyskano pozytywne wyniki badań wody pochodzącej z ujęcia Moskorzew.
Zgodnie z Decyzją nr NHS.9020.3.17.10-11.2021 z dnia 06.10.2021 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie "stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Moskorzew, gm. Moskorzew i zezwala na jego uruchomienie".
Jakość wody jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Prezes Zarządu
Paweł Strączyński