Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680


loga iis fs wzwik 990

Start Dla mieszkańców

Informacja o obowiązku przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej.

Załączniki
Pobierz (Informacja dla mieszkańców.pdf)Informacja dla mieszkańców.pdf[ ]399 Kb

obrazek

OGŁOSZENIE


W związku z planowanym rozpoczęciem w m-cu czerwcu br. robót budowlanych pn.: Kontrakt 1: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi i rurociągami tłocznymi oraz dwóch przepompowni sieciowych w msc. Włoszczowa w ulicach: Partyzantów, Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska" realizowanych w ramach Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa", Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budowlanego dotyczącego w/w robót budowlanych w siedzibie Spółki we Włoszczowie ul. Wiejska 55.
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców posesji przy w/w ulicach zapraszamy do siedziby Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej jest dostępny również na stronie internetowej www.wzwik-wloszczowa.pl.
Bliższych informacji udzielają: Aleksandra Adamus-Rak, Aleksandra Górecka, tel. 41 39 43 680.

Włoszczowa, 20.05.2014 r.
Prezes Zarządu
(-) Henryk Kaczmarski

 

Projekt-budowlany.zip - 23,7 MB