Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Dokumenty do pobrania

 


 

Załączniki
Pobierz (wniosek o uzgodnienie dokumentacji przyłącza wodociągowego-kanalizacyjnego_02.pd)wniosek o uzgodnienie dokumentacji przyłącza wodociągowego-kanalizacyjnego_02.pd[ ]132 Kb
Pobierz (wniosek o zapewnienie możliwości podłączenia się do sieci wodociągowo-kanalizacy)wniosek o zapewnienie możliwości podłączenia się do sieci wodociągowo-kanalizacy[ ]128 Kb
Pobierz (wniosek o uzgodnienie dokumentacji przyłącza wodociągowego-kanalizacyjnego_02.do)wniosek o uzgodnienie dokumentacji przyłącza wodociągowego-kanalizacyjnego_02.do[ ]43 Kb
Pobierz (wniosek o zapewnienie możliwości podłączenia się do sieci wodociągowo-kanalizacy)wniosek o zapewnienie możliwości podłączenia się do sieci wodociągowo-kanalizacy[ ]39 Kb
Pobierz (wniosek o wydanie zaświadczenia dot. jakości wody_02.pdf)wniosek o wydanie zaświadczenia dot. jakości wody_02.pdf[ ]124 Kb
Pobierz (wniosek o wydanie zaświadczenia dot. jakości wody_02.doc)wniosek o wydanie zaświadczenia dot. jakości wody_02.doc[ ]39 Kb
Pobierz (wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci(3).doc)wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci(3).doc[ ]68 Kb
Pobierz (wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci(3).pdf)wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci(3).pdf[ ]235 Kb
Pobierz (wniosek o akceptację projektu zagospod. działki lub terenu uwzględniający warunk)wniosek o akceptację projektu zagospod. działki lub terenu uwzględniający warunk[ ]59 Kb
Pobierz (wniosek o akceptację projektu zagospod. działki lub terenu uwzględniający warunk)wniosek o akceptację projektu zagospod. działki lub terenu uwzględniający warunk[ ]223 Kb
Pobierz (wniosek o akceptację planu sytuacyjnego uwzględniający warunki przyłączenia do s)wniosek o akceptację planu sytuacyjnego uwzględniający warunki przyłączenia do s[ ]54 Kb
Pobierz (wniosek o akceptację planu sytuacyjnego uwzględniający warunki przyłączenia do s)wniosek o akceptację planu sytuacyjnego uwzględniający warunki przyłączenia do s[ ]227 Kb
Pobierz (Wniosek o wydanie warunków na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków p)Wniosek o wydanie warunków na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków p[ ]13 Kb
Pobierz (Wniosek o wydanie warunków na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków p)Wniosek o wydanie warunków na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków p[ ]169 Kb
Pobierz (wn.o zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych ze szczelnego zb. bezodpływow)wn.o zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych ze szczelnego zb. bezodpływow[ ]39 Kb
Pobierz (wn.o zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych ze szczelnego zb. bezodpływow)wn.o zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych ze szczelnego zb. bezodpływow[ ]193 Kb
Pobierz (wn.o zawarcie-zmianę warunków umowy o zaopatrzenie w wodę i-lub odprowadzanie śc)wn.o zawarcie-zmianę warunków umowy o zaopatrzenie w wodę i-lub odprowadzanie śc[ ]78 Kb
Pobierz (wn.o zawarcie-zmianę warunków umowy o zaopatrzenie w wodę i-lub odprowadzanie śc)wn.o zawarcie-zmianę warunków umowy o zaopatrzenie w wodę i-lub odprowadzanie śc[ ]465 Kb
Pobierz (wniosek o zawarcie umowy na wywóz osadu ściekowego z przydomowej oczyszczalni.do)wniosek o zawarcie umowy na wywóz osadu ściekowego z przydomowej oczyszczalni.do[ ]39 Kb
Pobierz (wniosek o zawarcie umowy na wywóz osadu ściekowego z przydomowej oczyszczalni.pd)wniosek o zawarcie umowy na wywóz osadu ściekowego z przydomowej oczyszczalni.pd[ ]192 Kb