Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ogłoszenie o przyłączaniu się do sieci wodociągowej

OGŁOSZENIE

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zachęca mieszkańców Rząbca i Prządzowa do włączania się do wybudowanej sieci wodociągowej, której budowa była  dofinansowana z PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Informujemy, że podłączanie się do nowo powstałej sieci wodociągowej umożliwi osiągnięcie efektu ekologicznego, z którego Spółka musi się rozliczyć z Biurem PROW.

W związku z tym prosimy mieszkańców miejscowości Rząbiec i Prządzów (od nr 52 do nr 55) o przystąpienie do czynności związanych z podłączeniem swoich nieruchomości do sieci wodociągowej.

                 W tym celu należy:

  • wykonać przyłącze na terenie swojej nieruchomości;
  • o terminie wykonania przyłącza poinformować  WZWiK Sp. z o.o. (budynek administracyjny ul. Sienkiewicza 43, Włoszczowa, tel. 0 41 39 43 680) celem dokonania odbioru przyłącza przez Spółkę;
  • podpisać umowę z właścicielem sieci na zaopatrzenie w wodę tj. WZWiK Sp. z o.o.

 

        Bliższych informacji udziela się pod: nr tel. 41 39 43 680 (wew. 19).

 

Prezes Zarządu

Paweł Strączyński