Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Rozeznanie cenowe na systematyczne dostawy środków czystości

2024-07-08 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ROZEZNANIE CENOWE

(zamówienie publiczne dla którego wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych prowadzone w trybie rozeznania cenowego, nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający:  Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., ul. Wiejska 55 29-100 Włoszczowa, tel./fax 041 39 43 680.

 

Zaprasza zainteresowanych Dostawców do przedstawienia oferty cenowej na „Systematyczne dostawy środków czystości” dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Szczegóły w załącznikach.