Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Przetarg - Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego wysokoreaktywnego, luzem

2022-07-26 - Dodano: Informacja o wyborze oferty
2022-07-12 - Dodano: Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego wysokoreaktywnego, luzem na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Szczegóły w załącznikach