Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

WFOŚiGW

Artykuły

 • Informacja

  Zadanie pn.: "Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa"

  Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie zrealizował zadanie pn.: "Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa" którego całkowity koszt wynosi 433 000,00 PLN.
  Zadanie to realizowane było przy wsparciu finansowym w postaci pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 410 224,20 PLN.
  Wykonawcą wozu asenizacyjnego jest POLCAB N. Gamoń spółka jawna, ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik.

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Operacja pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gm. Włoszczowa"

  Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie ul. Wiejska 55 realizuje projekt pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina Włoszczowa" o wartości 4 782 855,00 zł (kwota wydatków kwalifikowanych - 3 095 158,11 zł), przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 1 069 423,65 zł.

  Celem głównym operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Włoszczowa poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice.

  Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice wpłynie na poprawę warunków sanitarno-bytowych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców Gościencina i Jeżowic poprzez zapewnienie wody do picia spełniającej wymagane standardy.

  Zakończenie realizacji Projektu przewidywane jest na 30.09.2019 r.

  Czytaj Więcej o: Operacja pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gm. Włoszczowa"