2016-12-27 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

2016-12-14 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert, szczegóły w załącznikach ponizej.

 2016-12-12 - Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie, modyfikacja treści SIWZ, szczegóły w załącznikach ponizej.

2016-12-07 - Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie, szczegóły w załącznikach ponizej.

 


 

Przetarg nieograniczony - Dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz sprzedaż używanych.

Szczegóły w załączeniu poniżej.