Budowa kanałów bocznych kanalizacji sanitarnej - roboty uzupełniające związane z realizacją zadania zleconego w ramach przetargu nieograniczonego Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P2 w miejscowosci Konieczno.