2016-06-03 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2016-05-24 - Dodano: Modyfikacja treści zapytania ofertowego.


 

Zapytanie ofertowe - Remont budynku pompowni wody przy ul. Czarnieckiego we Włoszczowie oraz budynku stacji wodociągowej w Dankowie Małym.

Szczegóły w załączeniu poniżej.