Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

Start Inwestycje realizowane

W dniu 28.10.2020 r. podpisana została umowa na budowę wodociągu w ul. Kolejowej we Włoszczowie z Wykonawcą U.K.Ł. SKORUPA, mgr inż. Monika Odulińska - Skorupa, Dąbrowno 24, 42-320 Niegowa. Koszt budowy - 54 900,00 zł brutto. Planowane jest wybudowanie 241 m sieci wodociągowej i 3 szt. przyłączy wodociągowych. Termin realizacji zadania - 29.01.2021 r.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Rząbiec, Wymysłów, Michałów i Nieznanowice nr od 52 do 55 (Prządzów), gmina Włoszczowa" na podstawie umowy zawartej Przedsiębiorstwem Projektowo - Wykonawczym "BIOPROJEKT" Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - zatwierdzono koncepcję przebiegu sieci wodociągowej oraz uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planowana długość sieci wodociągowej - 13,5 km, ilość przyłączy 152 szt.