Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

Start Inwestycje zrealizowane

W 2020 r. zostały oddane do użytkowania przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wodociągi w Gościencinie, Silpii Dużej i Silpii Małej oraz wodociąg w ul. Leśnej i Jędrzejowskiej we Włoszczowie.

Koszt budowy sieci wodociągowej w Gościencinie wyniósł 2 466 728,87 zł. Wybudowano 7,24 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic posesji i ujęciem wody w Gościencinie (dwie studnie - zasadnicza o wydajności 48 m3/h i studnia awaryjna o wydajności 40 m3/h). Ilość przyłączy - 125 szt. Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 998 510,14 zł. Roboty budowlane zostały zrealizowane przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne EKWOD Sp. z o.o., ul. Rolna 6, 25-419 Kielce.
Zadania inwestycyjne pn."Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Silpia Duża i Silpia Mała, gmina Włoszczowa" - koszt budowy wyniósł 685 764,96 zł brutto - zadanie zrealizowano ze środków przekazanych przez Gminę Włoszczowa w ramach dokapitalizowania Spółki. Wybudowano 4,50 km sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji. Ilość przyłączy 85 szt. Roboty budowlane zostały zrealizowane przez Wykonawcę Firma Handlowa Export-Import, Ryszard Bujak, ul. Kraszewskiego 10, 29-100 Włoszczowa.
W 2020 r. oddano również do użytkowania wodociąg w ul. Jędrzejowskiej i Leśnej we Włoszczowie. Koszt budowy wyniósł 139 617,30 zł brutto. Wybudowano 251 m wodociągu w ul. Jędrzejowskiej i 237 m w ul. Leśnej we Włoszczowie (w sumie 0,5 km wodociągu). Roboty budowlane zostały zrealizowane przez Wykonawcę U.K.Ł. SKORUPA, mgr inż. Monika Odulińska - Skorupa, Dąbrowno 24, 42-320 Niegowa.
W październiku 2020 r. ukończono roboty budowlane pn.: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w miejscowości Międzylesie i Motyczno". Wartość robót budowlanych - 2 268 400,00 zł brutto + roboty powtarzające ok. 30 000,00 zł brutto - zadanie zrealizowano ze środków przekazanych przez Gminę Włoszczowa w ramach dokapitalizowania Spółki. Termin wykonania zadania - do 30.06.2021 r. Wybudowano ok. 12,5 km sieci wodociągowej w msc. Mchowie, Międzylesie, Motyczno wraz z przysiółkami Kotowie i Jamskie. Ilość przyłączy wodociągowych - 163 szt. + 15 szt. przyłączy wod. dodatkowych z robót powtarzających, razem 178 szt. przyłączy wodociągowych. Roboty budowlane zostały zrealizowane przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne EKWOD Sp. z o.o., ul. Rolna 6, 25-419 Kielce. Trwają procedury związane z zakończeniem budowy ? wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej , w tym do PKP, uzyskanie protokołów przekazanie (uporządkowania) pasa drogowego, itp. Planowane jest w styczniu 2021 r. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla wodociągu.