Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Jakość wody

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w wyniku działań naprawczych, uzyskano pozytywne wyniki badań wody pochodzącej z ujęcia Gościencin.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zgodnie z Decyzją nr NHS.9020.3.6.10.2021 z dnia 16.10.2021r. we Włoszczowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gościencin, gm. Włoszczowa i zezwala na jego uruchomienie.
Jakość wody jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Prezes Zarządu
Paweł Strączyński

KOMUNIKAT


Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w badaniu jakości wody ze studni nr 1 ujęcia Świerków stwierdzono obecność grupy coli i zgodnie z Decyzją nr NHS.9020.3.24.9.2021 z dnia 13.10.2021 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia z ujęcia Kuczków - wodociąg Kuczków.
Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
Uwaga: wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych ( np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


Prezes Zarządu
Paweł Strączyński

OGŁOSZENIE

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w związku z uzyskaniem negatywnych wyników badań wody (zanieczyszczenia mikrobiologiczne) woda z wodociągu Gościencin zaopatrującym miejscowości: Gościencin, Silpia Mała, Silpia Duża od dnia 13.10.2021 r. nie nadaje się do spożycia.
W związku z powyższym informujemy, że woda do spożycia dostarczana będzie beczkowozami lub w butelkach.
Uwaga: Woda może być używana do spłukiwania toalet i mycia podłóg.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Prezes Zarządu
Paweł Strączyński

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w związku z uzyskaniem negatywnych wyników badań wody (zanieczyszczenia mikrobiologiczne) woda z wodociągu Moskorzew zaopatrującym miejscowości: Moskorzew, Damiany, Chlewice od dnia 29.09.2021 r. nie nadaje się do spożycia.
W związku z powyższym informujemy, że woda do spożycia dostarczana będzie beczkowozami lub w butelkach.
Uwaga: Woda może być używana do spłukiwania toalet i mycia podłóg.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Prezes Zarządu
Paweł Strączyński

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w wyniku działań naprawczych, uzyskano pozytywne wyniki badań wody pochodzącej z ujęcia Świerków studnia nr 1.
Zgodnie z Decyzją nr NHS.9020.3.22.10.2021 z dnia 17.09.2021 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia z ujęcia Świerków studnia nr 1 - wodociąg Świerków.
Jakość wody jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
Woda w wodociągu jest chlorowana.

Prezes Zarządu
Paweł Strączyński