Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Jakość wody Gmina Moskorzew

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że  w wyniku działań naprawczych, uzyskano pozytywne wyniki badań wody pochodzącej z ujęcia Moskorzew.

 

Zgodnie z Decyzją nr SE.Ia-4261/25/3/2020/RSz z dnia 06.08.2020 r. Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Moskorzew i zezwala na uruchomienie wodociągu Moskorzew.

 

Jakość wody jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Prezesa

Czesław Dominik

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że  w wyniku działań naprawczych, uzyskano pozytywne wyniki badań wody pochodzącej z ujęcia Moskorzew.

 

Zgodnie z Decyzją nr SE.Ia-4261/25/3/2020/RSz z dnia 06.08.2020 r. Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Moskorzew                              i zezwala na uruchomienie wodociągu Moskorzew.

 

Jakość wody jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia                         z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Prezesa

Czesław Dominik

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w związku z uzyskaniem negatywnych wyników badań wody (zanieczyszczenia mikrobiologiczne) w wodociągu Moskorzew, decyzją nr. SE.Ia-4261/25/3/2020/RSz z dnia 31.07.2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie, stwierdzono brak przydatności wody do spożycia.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
Uwaga: Wodę można używać jedynie do spłukiwania toalet i mycia podłóg. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Prezes Zarządu Paweł Strączyński

Poniżej prezentujemy wyniki analizy wody z ujęć w gminie Moskorzew.

Włoszczowa, 17.05.2019 r.


UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT!
Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w wyniku działań naprawczych, uzyskano pozytywne wyniki badań wody pobranej w dniu 16.05.2019 r. z wodociągu Moskorzew.
W związku z powyższym stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Jakość wody jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Prezes
Paweł Strączyński

 

 

KOMUNIKAT


Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w związku z uzyskaniem negatywnych wyników badań wody (zanieczyszczenia mikrobiologiczne) w wodociągu Moskorzew, Decyzją nr. SE.Ia-4261/3/6/2019/RSz z dnia 15.05.2019 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie, stwierdzono brak przydatności wody do spożycia.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
Uwaga: Wodę można stosować do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

W związku z powyższym informujemy, iż woda do spożycia dostarczana będzie beczkowozami lub w butelkach.

 

Prezes Zarządu

 

Poniżej prezentujemy wyniki analizy wody z ujęć w gminie Moskorzew.