Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej Spółka) informuje, że w badaniu jakości wody z wodociągu Radków-Świerków (studnia nr 1), stwierdzono obecność grupy coli. Decyzją nr NHS.9020.3.22.10.2021 z dnia 26.08.2021 r. stwierdzono brak przydatności wody do spożycia ze studni nr 1 w Świerkowie. Woda będzie podawana ze studni nr 2 z ujęcia wody w Świerkowie.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
Uwaga: Woda może być używana do spłukiwania toalet.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Prezes Zarządu
Paweł Strączyński