Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Jakość wody Gmina Secemin Ogłoszenie - ujęcie wody Kuczków - włączenie do eksploatacji

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje, że w związku z uzyskaniem pozytywnych wyników badań wody ? pobranej w dniu 17.08.2016 r. z ujęcia Kuczków - sprawozdanie z badań nr 336/PBHŚ/S/2016 z dnia 19.08.2016 r. oraz zgodnie z Decyzją SE.Ia-4262/4/4/2016/RSz z dnia 19.08.2016r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włoszczowie stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuczków i zezwolenie na uruchomienie wodociągu, z dniem 19.08.2016 r. ujęcie i wodociąg Kuczków zostają włączone do eksploatacji.


Prezes Zarządu
(-) Ryszard Maciejczyk