Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje, że w wyniku działań naprawczych, uzyskano pozytywne wyniki badań wody pochodzącej z ujęcia Kuczków pobranej do badań w dniu 23.06.2017 r..

W związku z powyższym imformujemy, że woda w wodociągu Kuczków
nadaje sie do picia i na potrzeby gospodarcze.

Woda w wodociągu jest chlorowana zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U. 2015, poz. 1989 ).

Jakość wody jest zgodna z wymaganiami wyżej wymienionego Rozporządzenia.

Prezes Zarządu

Załączniki
Pobierz (Decyzja.pdf)Decyzja.pdf[ ]590 Kb