Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 


Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej Spółka) informuje, że w związku z uzyskaniem negatywnych wyników badań wody (zanieczyszczenia mikrobiologiczne) na ujęciu wody w Kuczkowie, stwierdzono brak przydatności wody do spożycia. Ujęcie wody w Kuczkowie zostało natychmiastowo wyłączone.
Woda będzie podawana z wodociągu Secemin.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
O przydatności wody do spożycia z ujęcia Kuczków Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Prezes Zarządu
Paweł Strączyński