Jednostka Realizująca Projekt powołana została Uchwałą 4/12/2013 Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa".


Skład Jednostki Realizującej Projekt:
Henryk Kaczmarski - Kierownik JRP
Czesław Dominik - Pomoc techniczna

Zespół finansowy (ZF)

Maria Fidera - Specjalista ds. księgowo -finansowych
Ewa Nawrot -Specjalista ds. ekonomiczno - finansowych

Zespół techniczny (ZT)

Aleksandra Adamus-Rak - Specjalista ds. technicznych

Zespół administracyjno - organizacyjny (ZA)

Aleksandra Górecka - Specjalista ds. zamówień publicznych
Wojciech Piątek - Specjalista ds. promocji i monitoringu