Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680


loga iis fs wzwik 990

Start Kalendarium Grudzień 2013 r. - Marzec 2014 r.

obrazek

W grudniu 2013 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa".
Pismem z dnia 27.01.2013 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Kielcach poinformował o Potwierdzeniu Instytucji Pośredniczącej z dnia 21.01.2014 r. nr 10/2014 w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację powyższego Projektu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Kielcach pismem z dnia 19.02.2014 r. poinformował o dokonaniu weryfikacji spełnienia warunków określonych na etapie oceny merytorycznej II stopnia wniosku zgłoszonego do dofinansowania w trybie konkursowym z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa". W związku z powyższym Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przygotowuje się do negocjacji warunków umowy o dofinansowanie Projektu.
Planowany termin podpisania umowy 05.03.2014 r.