Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680


loga iis fs wzwik 990

Start Kalendarium 29 kwiecień 2014r.

obrazek

- 29 kwietnia 2014 r. w siedzibie Beneficjenta została zawarta umowa na wykonanie usługi pn. Kontrakt 5 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu 1 pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi i rurociągami tłocznymi oraz dwóch przepompowni sieciowych w miejscowości Włoszczowa w ulicach: Partyzantów, Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska" oraz Kontraktu 2 pn. "Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1-go Maja wraz z nowym ujęciem wody", realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA.

Umowa została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Henryka Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, a wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego Włodzimierzem Rak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwa Usługi Inwestycyjne "Projekt-Bud" z siedzibą we Włoszczowie, ul. Partyzantów 155 B.

- 29 kwietnia 2014 r. w siedzibie Beneficjenta została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: Kontrakt 1: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi i rurociągami tłocznymi oraz dwóch przepompowni sieciowych w miejscowości Włoszczowa w ulicach: Partyzantów, Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska", realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1.

Umowa została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Henryka Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, a wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego Przedsiębiorstwem Budowlanym "Budomont" Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Polna 3 a, reprezentowanym przez Pana Roberta Krakowskiego - Prezesa Zarządu.