Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680


loga iis fs wzwik 990

Start Kalendarium 14 maj 2014r.

obrazek

- 14 maja 2014 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie ogłosił ponownie przetarg na wykonanie robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 2 "Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja wraz z nowym ujęciem wody":
Część 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja.
Część 2: Uzbrojenie studni SW-V wraz z infrastrukturą techniczną we Włoszczowie."
realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA