Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Kalendarium

loga feiis wzwik UEFS

Listopad 2018 r. - styczeń 2019 r. - przeprowadzono próbę eksploatacyjną zbiornika KTSO (komory tlenowej stabilizacji osadu).


Dnia 31.01.2019 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn."Projekt i budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych".

loga feiis wzwik UEFS

Październik 2018 r. - Wykonano przebudowę rurociągów sprężonego powietrza, przewodów osadu nadmiernego, przewodów elektroenergetycznych i AKPiA. Ocieplono zbiornik, zamontowano urządzenia i maszyny. Wykonano pomosty technologiczne i schody, , roboty technologiczne i instalacyjne w komorze KTSO i pompowni osadu oraz odtworzono teren do stanu istniejącego. Wykonano rozruch mechaniczno-energetyczny i hydrauliczno- technologiczny.

loga feiis wzwik UEFS

Wrzesień 2018 r. - zabetonowano ściany pompowni, wykonano próbę szczelności zbiornika KTSO z wynikiem pozytywnym. Przystąpiono do montażu maszyn i urządzeń oraz częściowo położono kable energetyczne i AKPiA.

loga feiis wzwik UEFS

Sierpień 2018 - Wykonano rurociągi sprężonego powietrza, osadu zagęszczonego i osadu nadmiernego, wykonano wewnętrzną i zewnętrzną warstwę zabezpieczającą zbiornika KTSO.

loga feiis wzwik UEFS

Lipiec 2018 r. - komora retencji i stabilizacji osadów KTSO - zabetonowano ściany i płytę fundamentową komory KTSO, zdjęto szalunki oraz wykonano przekładki istniejących rurociągów kanalizacji sanitarnej i rurociągów wody technologicznej.

loga feiis wzwik UEFS

Dnia 30.05.2018 r. protokolarnie przekazano dokumentację projektową dla zadania "Budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych  na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie".