Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start O Nas

Nazwa firmy:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55.
NIP: 6090071419
REGON: 260733356
Nr KRS 0000490379, kapitał zakładowy 37 758 500,00 zł.
Numer rachunku bankowego: 39 1020 2629 0000 9902 0290 3482.

 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.wzwik-wloszczowa.pl
tel. 41 39 43 680

Biuro: (Zarząd Spółki, Dział Techniczno-Eksploatacyjny, Dział Księgowości)

ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa

tel. 41 39 43 680

Oczyszczalnia ścieków: ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

tel. 41 39 44 299

 

Spółkę reprezentuje jednoosobowy Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu - Paweł Strączyński

 

Podstawa prawna działalności:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (nazwa skrócona Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) z siedzibą we Włoszczowie ul. Wiejska 55, jest jednosobową spółką powołaną umową Spółki, zawartą Aktem notarialnym Rep. A 8385 w dniu 28 listopada 2013 roku, w oparciu o Uchwałę Nr XXXV/296/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie poprzez jego likwidację, w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Spółka dnia 11 grudnia 2013r. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisana do KRS pod numerem : 0000490379.
Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r , Nr 45 , poz. 236).

 

Na podstawie art. 23 ustawy o gospodarce komunalnej składniki mienia przekształconego zakładu budżetowego stały się majątkiem Spółki i Spółka na mocy tegoż artykułu z dniem zarejestrowania wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego, w tym we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez przekształcony zakład budżetowy Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, na zasadzie art. 93 i 93 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012r , poz. 749, ze zm.).

 

Przedmiot i zakres działalności:

Podstawowa działalność to:
- pobór uzdatnianie i dostarczanie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- roboty związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

Spółka prowadzi całokształt zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym związanych z realizacją inwestycji oraz zajmuje się eksploatacją sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, ujęć wody przepompowni ścieków na terenie gminy Włoszczowa.
Na terenie gminy Włoszczowa Spółka eksploatuje:


1) Ujęcia wody:

  • we Włoszczowie :

- (ul.Czarnieckiego) - studnie: SW I (ul. Czarnieckiego) o wydajności 183 m3/h; SW II (ul. Koniecpolska) o wydajności 94 m3/h;
- przy ul. Jędrzejowskiej - 1 studnia o wydajności 65 m3/h;
- przy ul. Wiśniowej (os.Brożka) - 1 studnia o wydajności 72,29 m3/h,

  • w Dankowie Małym - 1 studnia o wydajności 120 m3/h
  • w Koniecznie - studnia nr 1 o wydajności 91 m3/h, studnia nr 2 o wydajności 37 m3/h.

Woda na tym ujęciu poddawana jest uzdatnianiu (redukcja azotanów).

  • w Dąbiu - 1 studnia o wydajności 38,7 m3/h.

2) Oczyszczalnię ścieków we Włoszczowie przy ul. Wiejskiej o przepustowości 4500 m3/dobę oraz 10 przepompowni ścieków (Łachów (2), Wola Wiśniowa, Kuzki, Kurzelów (4), Włoszczowa (2)).
3) Sieci wodociągowe w miejscowościach : Włoszczowa, Danków Mały, Danków Duży, Kurzelów, Łachów, Kuzki, Ewina, Wola Wiśniowa,Podlipie, Czarnca, Knapówka, Konieczno, Rogienice, Ogarka, Dąbie, Boczkowice, Bebelno Wieś, Bebelno Kolonia, Ludwinów, Nieznanowice, Przygradów.
4) Sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Włoszczowa, Łachów, Kuzki,Ewina (część), Wola Wiśniowa, Podlipie, Kurzelów (część).
Spółka świadczy też usługi odbioru ścieków beczkowozami ze zbiorników bezodpływowych, czyszczenia kanalizacji sanitarnej urządzeniem ciśnieniowym, usługi sprzętowe koparką oraz wykonuje budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
Spółka na podstawie zawartych umów zajmuje się również eksploatacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gmin: Secemin, Radków i Moskorzew.