Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Procedura wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

1. Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych dostawy wody i odbioru ścieków. Zakładka Dokumenty do pobrania/Wnioski


2. Na podstawie warunków technicznych wykonanie projektu przyłącza wody i odprowadzania ścieków (Spółka nie wykonuje projektów przyłączy).


3. WZWiK Sp. z o.o. (dalej Spółka) informuje, że zainteresowany budową przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych:


a) może zlecić jego wykonanie Spółce, przy czym zlecenie będzie obejmować wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wraz z robotami ziemnymi i robotami montażowymi (zakup materiału we własnym zakresie).

Zlecając wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy złożyć następujące dokumenty :
1. Projekt techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
2. Wypełnione zlecenie wykonania (zakładka Dokumenty do pobrania/Zlecenia, lub poniżej w załącznikach) przyłącza.
lub
b) może zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi posiadającemu uprawnienia w branży sanitarnej
lub
c) w przypadku istniejącego przyłącza kanalizacyjnego zakończonego studzienką lub wykonanego do granicy posesji można wykonać przyłącze samodzielnie.

W przypadkach b) inwestor zobowiązany jest przed wykonaniem wcinki do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej powiadomić WZWiK Sp. z o.o.

W przypadku wykonania przyłącza wodociągowego do tymczasowej studni wodomierzowej (np. na czas budowy) inwestor winien o ile tak przewiduje projekt, z chwilą zakończenia inwestycji przedłużyć przyłącze wodociągowe (przenieść zestaw wodomierzowy ze studni do budynku) składając do WZWiK Sp. z o. o zgłoszenie przeniesienia wodomierza.

4. Pryzgotowanie i zgłoszenie do odbioru technicznego przyłącz wody lub kanalizacji w Dziale Technicznych Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

5. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza wody lub kanalizacji.

6. Podpisanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.