Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Procedura zawarcia umowy wodno-kanalizacyjnej
  1. W przypadku nowego odbiorcy:

  1. Złożenie w sekretariacie Spółki wypełnionego wniosku o zawarcie umowy. W przypadku działalności gospodarczej - wymagana kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji, NIP, REGON. W przypadku osoby fizycznej - podstawa do zawarcia umowy tj. akt notarialny, umowa dzierżawy, itp.).

  1. W przypadku przepisania dotychczasowej umowy na nowego odbiorcę:

  1. Złożenie w sekretariacie Spółki wniosku o rozwiązanie umowy przez dotychczasowego odbiorcę (Zakładka Dokumenty do pobrania/Wnioski).

  1. Złożenie w sekretariacie Spółki wypełnionego wniosku przez nowego odbiorcę o zawarcie umowy (Zakładka Dokumenty do pobrania/Wnioski). W przypadku działalności gospodarczej - wymagana kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji, NIP, REGON. W przypadku osoby fizycznej - podstawa do zawarcia umowy tj. akt notarialny, umowa dzierżawy, itp.).

Nowa umowa wodno-kanalizacyjna zostanie przygotowana w terminie 14 dni od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.