Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680


loga iis fs wzwik 990

Start Przetargi JRP

loga iis fs wzwik

Zawiadomienie o wyborze najkorzysteniejszej oferty na - Przetarg nieograniczony - Kontrakt 11 - "Zakup specjalistycznego samochodu do transportu próbek ściekowych i osadów ściekowych oraz monitoringu ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci".

Szczegóły wzałączeniu poniżej.

Załączniki
Pobierz (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[30.09.2015 18:35]564 Kb

loga iis fs wzwik

Przetarg nieograniczony - Kontrakt 11 - "Zakup specjalistycznego samochodu do transportu próbek ściekowych i osadów ściekowych oraz monitoringu ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci". Szczegóły w załącznikach poniżej.

Załączniki
Pobierz (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[22.09.2015 19:57]12188 Kb
Pobierz (SIWZ.doc)SIWZ.doc[22.09.2015 19:58]980 Kb
Pobierz (Ogłoszenie-kpl.pdf)Ogłoszenie-kpl.pdf[22.09.2015 19:58]1995 Kb

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane - Kontrakt 3 - Modernizacja oczyszczalni ścieków.

Szczegóły w załączeniu poniżej.

loga iis fs wzwik 990

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane - roboty uzupełniające związane z realizacją zadania zleconego w ramach przetargu nieograniczonego Kontrakt 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi i rurociągami tłocznymi oraz dwóch przepompowni sieciowych w miejscowości Włoszczowa w ulicach: Partyzantów, Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska.

Szczegóły w załączeniu poniżej.

loga iis fs wzwik

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - roboty budowlane - roboty uzupełniające związane z realizacją zadania zleconego w ramach przetargu nieograniczonego Kontrakt 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi i rurociągami tłocznymi oraz dwóch przepompowni sieciowych w miejscowości Włoszczowa w ulicach: Partyzantów, Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska.

Szczegóły w załączeniu poniżej.

Załączniki
Pobierz (Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf)Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf[03.07.2015 15:58]593 Kb
Więcej artykułów…