Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Przetargi Zapytania

2019-05-20 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

2019-05-14 - Dodano: wyjaśnienia na zapytania do zapytania ofertowego i Modyfikację treści zapytania ofertowego.

 

Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Szczegóły w załączeniu.

UWAGA: Dodano strony 8 i 9 zapytania ofertowego

2019-04-10 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-04-02 - Dodano: Zbiorcze zestawienie otwartych ofert

2019-03-21 - Dodano: Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(1), Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(1)

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa:

Część 1: "Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w  ul. Partyzantów we Włoszczowie - etap I i częściowo etap II".
Część 2: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami  do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie".

Szczegóły w załączeniu poniżej.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(1)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(1)

2019-03-27 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup paliw

2019-03-20 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

2019-03-14 - Dodano: Modyfikacja treści SIWZ_1, Wyjaśnienia do zapytania - SIWZ_1, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony - "Zakup paliw płynnych - benzyny bezołowiowej  E 95 i oleju napędowego".

Szczegóły w załączeniu poniżej.

2019-03-19 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-03-13 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zwraca się z prośbą przedstawienie oferty cenowej - "Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego wysokoreaktywnego, luzem na potrzeby oczyszczalni ścieków we Włoszczowie".

Szczegóły w załączeniu poniżej.