Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Przetargi Zapytania

2021-01-14 - Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa przyłączy wodociągowych do granic działek (ul. Leśna we Włoszczowie) - nr. ewid. 4028/2 i 4028/6 obr. 0007 Włoszczowa - roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych związanych z realizacją zadania zleconego w ramach przetargu nieograniczonego "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej  w ul. Jędrzejowskiej i ul. Leśnej  we Włoszczowie".

2020-12-23 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ekogroszek

2020-12-21 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

Dostawa transportem własnym wegla - ekogroszku workowanego pakowanego po 25 kg suchego w ilości ok. 20 t do Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Wiejska 55 we Włoszczowie.

Szczegóły w załącznikach.

 

2020-12-07 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

 

2020-12-04 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

 

TE.341.1.21.2020

Włoszczowa, dnia 01.12.2020r.

 

ROZEZNANIE CENOWE

 

(zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Sukcesywna dostawa polielektrolitu ZETAG 8180 do odwadniania osadów ściekowych oraz środka do redukcji fosforu w ściekach PIX -113 na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie

 

  1. 1.Zamawiający:

     Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

  1. 2.Adres Zamawiającego:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa,

Platforma zakupowa Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

tel./fax: 41 39 43 680; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

adres strony internetowej: www. wzwik-wloszczowa.pl

 

  1. 3.Osoby Zamawiającego do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Starszy inspektor ds. eksploatacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej - Wojciech Piątek

Starszy inspektor ds. inwestycji i remontów - Aleksandra Górecka

 

  1. 4.Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego polielektrolitu ZETAG 8180 do odwadniania osadów ściekowych oraz środka do redukcji fosforu w ściekach PIX-113 na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

   Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji ( o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp), w ramach którego dopuszcza zmiany minimalnej ilości przedmiotu zamówienia w ilościach do 20%, przy zachowaniu podanych przez Wykonawcę cen jednostkowych.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia ......... ( 12 m-cy od dnia podpisania umowy). Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zwiększona ilość określona w § 1 ust.4 projektu umowy ( załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) powinna być dostarczona także w terminie do dnia..............( 12 m-cy od dnia podpisania umowy).

 

Więcej…

2020-10-29 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)

2020-10-28 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert (3) 

Rozeznanie cenowe: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przepompowni wody "Górka"  ul. Czarnieckiego we Włoszczowie w ilości 7000 l na sezon grzewczy 2020/2021"

Szczegóły w załącznikach poniżej.

2020-11-09 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2020-10-27 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert (2)

Przetarg nieograniczony - Dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz sprzedaż używanych.

Szczegóły w załącznikach poniżej.