Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

2020-02-20 - Dodano: Zbiorcze zestawienie otwartych ofert

Przetarg nieograniczony - przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej  w ul. Jędrzejowskiej i ul. Leśnej we Włoszczowie.

Szczegóły w załącznikach.

2019-12-03 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2019-11-14 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

2019-11-08 - Dodano: Wyjaśnienia na zapytania (2), Wyjaśnienia na zapytania (3)

2019-11-06 - Dodano: Wyjaśnienia na zapytania (1)

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Włoszczowa:
Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji dla miejscowości Międzylesie i Motyczno
Zadanie 2: Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa

Szczegóły w załącznikach.

2019-10-18 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-10-11 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

 

Przetarg nieograniczony - dostawa wodomierzy. 

Szczegóły w załącznikach.

2019-10-07 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2019-09-26 - Dodano: Sprostowanie zbiorczego zestawienia ofert

2019-09-25 - Dodano: Zbiorcze zestwienie ofert

Przetarg - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorys. - wodociąg Rząbiec, Wymysłów, Michałów. Szczegóły w załącznikach.

2019-08-27 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-08-01 - Dodano: Zbiorcze zestwienie ofert

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w miejscowości Pękowiec.

Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej.