Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

2021-03-05 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

2021-03-02 - Dodano: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Wyjaśnienia na zapytania i zmiany do SWZ (1)

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup paliw płynnych - benzyny bezołowiowej E 95 i oleju napędowego oraz płynu AdBlue

Szczegóły w załącznikach.

2021-01-14 - Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa przyłączy wodociągowych do granic działek (ul. Leśna we Włoszczowie) - nr. ewid. 4028/2 i 4028/6 obr. 0007 Włoszczowa - roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych związanych z realizacją zadania zleconego w ramach przetargu nieograniczonego "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej  w ul. Jędrzejowskiej i ul. Leśnej  we Włoszczowie".

2020-11-09 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2020-10-27 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert (2)

Przetarg nieograniczony - Dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz sprzedaż używanych.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

 

2020-10-20 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2020-10-05 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

 

Przetarg nieograniczony: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej we Włoszczowie, dz. nr ewid. 5096/59, 5097/16, 5098/9, 5098/8, 5098/22, 5098/20"

 

Kod zamówienia według CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk, kolei, wyrównanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Szczegóły w załącznikach

2020-09-18 - Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

2020-09-16 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert (2)

 

Przetarg nieograniczony: ?Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej we Włoszczowie, dz. nr ewid. 5096/59, 5097/16, 5098/9, 5098/8, 5098/22, 5098/20?

Kod zamówienia według CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk, kolei, wyrównanie terenu 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Szczegóły w załącznikach