Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Przetargi Zapytania Przetargi Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Budowa przyłączy wodociągowych do granic działek (ul. Leśna we Włoszczowie)

2021-01-14 - Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa przyłączy wodociągowych do granic działek (ul. Leśna we Włoszczowie) - nr. ewid. 4028/2 i 4028/6 obr. 0007 Włoszczowa - roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych związanych z realizacją zadania zleconego w ramach przetargu nieograniczonego "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej  w ul. Jędrzejowskiej i ul. Leśnej  we Włoszczowie".