Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Przetargi Zapytania Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Budowę sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza we Włoszczowie

 

2021-05-12 - Dodano: Unieważnienie postępowania

2021-05-11 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

2021-05-07 - Dodano: Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sienkiewiczawe Włoszczowie, dz. nr ewid.
3253/1, 3253/3, 3253/4, 3253/6 ob. 05 Włoszczowa

Szczegóły w załącznikach.