Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Przetargi Zapytania Zapytania Ofertowe

 

Włoszczowa, 01.03.2021 r.

 

TE.341.1.2.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych (podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:

"Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego wysokoreaktywnego, luzem na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

Platforma zakupowa Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.wzwik-wloszczowa.pl

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest "Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego wysokoreaktywnego, luzem na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."

 

Więcej…

2020-12-23 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ekogroszek

2020-12-21 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

Dostawa transportem własnym wegla - ekogroszku workowanego pakowanego po 25 kg suchego w ilości ok. 20 t do Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Wiejska 55 we Włoszczowie.

Szczegóły w załącznikach.

 

2020-12-07 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

 

2020-12-04 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

 

TE.341.1.21.2020

Włoszczowa, dnia 01.12.2020r.

 

ROZEZNANIE CENOWE

 

(zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Sukcesywna dostawa polielektrolitu ZETAG 8180 do odwadniania osadów ściekowych oraz środka do redukcji fosforu w ściekach PIX -113 na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie

 

  1. 1.Zamawiający:

     Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

  1. 2.Adres Zamawiającego:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa,

Platforma zakupowa Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

tel./fax: 41 39 43 680; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

adres strony internetowej: www. wzwik-wloszczowa.pl

 

  1. 3.Osoby Zamawiającego do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Starszy inspektor ds. eksploatacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej - Wojciech Piątek

Starszy inspektor ds. inwestycji i remontów - Aleksandra Górecka

 

  1. 4.Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego polielektrolitu ZETAG 8180 do odwadniania osadów ściekowych oraz środka do redukcji fosforu w ściekach PIX-113 na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

   Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji ( o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp), w ramach którego dopuszcza zmiany minimalnej ilości przedmiotu zamówienia w ilościach do 20%, przy zachowaniu podanych przez Wykonawcę cen jednostkowych.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia ......... ( 12 m-cy od dnia podpisania umowy). Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zwiększona ilość określona w § 1 ust.4 projektu umowy ( załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) powinna być dostarczona także w terminie do dnia..............( 12 m-cy od dnia podpisania umowy).

 

Więcej…

2020-10-29 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)

2020-10-28 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert (3) 

Rozeznanie cenowe: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przepompowni wody "Górka"  ul. Czarnieckiego we Włoszczowie w ilości 7000 l na sezon grzewczy 2020/2021"

Szczegóły w załącznikach poniżej.

2020-05-27 - Dodano: Unieważnienie zapytania ofertowego

2020-05-26 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:

"Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznych wyznaczających tereny ochrony pośredniej dla ujęć wód podziemnych - Gościencin, Dąbie i Konieczno na terenie Gminy Włoszczowa wraz z wnioskami o ustanowienie dla nich stref ochronnych".

Szczegóły w załącznikach.

 

2020-05-18 - Dodano: Zamknięcie zapytania ofertowego

2020-05-08 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

 

TE.341.1.9.2020

 

Zapytanie ofertowe

 

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy        z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na:

 

"Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznych wyznaczających tereny ochrony pośredniej dla ujęć wód podziemnych - Gościencin, Dąbie i Konieczno na terenie Gminy Włoszczowa wraz z wnioskami o ustanowienie dla nich stref ochronnych".

 

I. Zamawiający:   Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

                                ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

                                e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                                 www.wzwik-wloszczowa.pl

 

Więcej…