Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Przetargi Zapytania Zapytania Ofertowe

2019-09-12 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-09-05 - Dodano: Zbiorcze zestwienie ofert

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi do granic nieruchomości w ul. Sportowej we Włoszczowie".

Szczegóły w załącznikach.

2019-05-24 - Dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-05-20 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

2019-05-14 - Dodano: wyjaśnienia na zapytania do zapytania ofertowego i Modyfikację treści zapytania ofertowego.

 

Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Szczegóły w załączeniu.

UWAGA: Dodano strony 8 i 9 zapytania ofertowego

2019-03-19 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-03-13 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zwraca się z prośbą przedstawienie oferty cenowej - "Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego wysokoreaktywnego, luzem na potrzeby oczyszczalni ścieków we Włoszczowie".

Szczegóły w załączeniu poniżej.

2018-11-15 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-11-13 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

2018-10-05 - Dodano: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zwraca się z prośbą przedstawienie oferty cenowej na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Żeromskiego we Włoszczowie".

Szczegóły w załączeniu poniżej.

2018-10-09 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-10-05 - Dodano: Zbiorcze zestawienie otwartch ofert

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zwraca się z prośbą przedstawienie oferty cenowej na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa/rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Jędrzejowskiej i Leśnej we Włoszczowie".

Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zwaca się z prośbą przedstawienie oferty cenowej na: Renowacja 6 szt. studni na sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna w miejscowości Secemin.

Szczegóły w załączeniu poniżej.