2018-11-15 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-11-13 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

2018-10-05 - Dodano: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zwraca się z prośbą przedstawienie oferty cenowej na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Żeromskiego we Włoszczowie".

Szczegóły w załączeniu poniżej.