Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.