Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych