Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start WFOŚiGW

loga wzwik wfosigw

Zadanie pn.: "Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa"

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie zrealizował zadanie pn.: "Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa" którego całkowity koszt wynosi 433 000,00 PLN.
Zadanie to realizowane było przy wsparciu finansowym w postaci pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 410 224,20 PLN.
Wykonawcą wozu asenizacyjnego jest POLCAB N. Gamoń spółka jawna, ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik.

loga wzwik wfosigw

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie ul. Wiejska 55 realizuje projekt pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina Włoszczowa" o wartości 4 782 855,00 zł (kwota wydatków kwalifikowanych - 3 095 158,11 zł), przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 1 069 423,65 zł.

Celem głównym operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Włoszczowa poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice wpłynie na poprawę warunków sanitarno-bytowych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców Gościencina i Jeżowic poprzez zapewnienie wody do picia spełniającej wymagane standardy.

Zakończenie realizacji Projektu przewidywane jest na 30.09.2019 r.

Projekt pn.:"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa".

W dniu 07 października 2014r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie zawarta została umowa pożyczki nr 202/14, na podstawie której Fundusz udzieli Włoszczowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie pożyczki pieniężnej w kwocie do 4 167 021,11 zł, stanowiącej 29,79% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa", którego całkowity koszt wynosi 15 541 968, 84 zł, w tym koszty kwalifikowalne stanowią kwotę 13 989 785,64 zł.
W ramach Projektu wykonane zostaną: ok. 6 km nowej kanalizacji sanitarnej, 2 sieciowe przepompownie ścieków , sieci wodociągowe o łącznej długości ok. 1,9 km, rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, budowa nowego ujęcia wody na bazie istniejącego otworu studziennego SW V oraz zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanalizacji.
Zakończenie realizacji Projektu przewidywane jest na 30.12.2015 r.

Załączniki
Pobierz (Artykuł -pożyczka.pdf)Artykuł -pożyczka.pdf[ ]248 Kb

 

loga wzwik wfosigw

Przedsięwzięcie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P2 w miejscowości Konieczno - Gmina Włoszczowa - ETAP III"

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie zrealizował przedsięwzięcie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P2 w miejscowości Konieczno - Gmina Włoszczowa - ETAP III" o wartości 1 926 023,64 PLN.
Zadanie to realizowane było przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 1 487 579,23 PLN.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlane "BUDOMONT" Sp. z o.o., ul. Polna 3a, 37-100 Łańcut.
Przedmiotowe zadanie było realizowane w Koniecznie.
W wyniku wykonanej inwestycji wybudowano:
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 3405,27 m,
przyłącza kanalizacji sanitarnej: 1927,30 m - 186 szt.,
kolektor tłoczony: 1532,01 m,
przepompownia ścieków P2 z polimerobetonu fi 2000 mm.

Roboty budowlane zostały zakończone w sierpniu 2016 r.

loga wzwik wfosigw

Przedsięwzięcie pn.: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na os. Reja II we Włoszczowie"

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie zrealizował przedsięwzięcie pn.: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na os. Reja II we Włoszczowie" o wartości 184 500,00 PLN.
Zadanie to realizowane było przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 142 500,00 PLN.
Wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Sanitarnych, CO i Gazowych Jan Cedzyński z siedzibą w Zgórsko 98C, 26-052 Sitkówka-Nowiny.
Przedmiotowe zadanie było realizowane w zachodniej części Włoszczowy na os. Reja II.
W wyniku wykonanej inwestycji wybudowano:
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 489,00 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej: 102,40 m,
- sieć wodociągowa: 493,50 m,
- przyłącza sieci wodociągowej: 91,40 m.
Roboty budowlane zostały zakończone w marcu 2016 r.