Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start WFOŚiGW Informacja

loga wzwik wfosigw

Zadanie pn.: "Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa"

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie zrealizował zadanie pn.: "Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Włoszczowa" którego całkowity koszt wynosi 433 000,00 PLN.
Zadanie to realizowane było przy wsparciu finansowym w postaci pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 410 224,20 PLN.
Wykonawcą wozu asenizacyjnego jest POLCAB N. Gamoń spółka jawna, ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik.