Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Oczyszczalnia - Budynek biurowy

Samochód WUKO

Oczyszczalnia - Budynek biurowy z garażem

Oczyszczalnia - osadnik wtórny

Informacja

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie ul. Wiejska 55, informuje o realizacji projektu pn.:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząbiec oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Konieczno, gmina Włoszczowa

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w zakresie poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Cele Operacji

 Celem głównym operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Włoszczowa poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rząbiec oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Konieczno .

 

Planowane efekty / przewidywane wyniki Operacji

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząbiec oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczno wpłynie na poprawę warunków sanitarno-bytowych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie wody do picia spełniającej wymagane standardy w miejscowości Rząbiec oraz odprowadzenie ścieków w miejscowości Konieczno.

 

Wartość Operacji

Koszt całkowity operacji  (z VAT) to kwota 3 699 721,76 zł, kwota wydatków kwalifikowanych – 3 010 166,47 zł.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania

Dofinansowanie  z Unii Europejskiej – 3 010 166,47  złotych.

 

Zakończenie realizacji Operacji

Zakończenie realizacji Projektu przewidywane jest na 31.03.2024 r.

Banery/Logo