Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Oczyszczalnia - Budynek biurowy

Samochód WUKO

Oczyszczalnia - Budynek biurowy z garażem

Oczyszczalnia - osadnik wtórny

Ochrona Danych Osobowych

Artykuły

 • Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych

  Zarządzenie NR6/04/2024

  z dnia 02 kwietnia 2024 roku

   Prezesa Zarządu Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych

  Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

  Zarządza się, co następuje:

  § 1

  Zostaje odwołany dotychczasowy Inspektor Ochrony Danych Pan Robert Łabuda a na nowego Inspektora Ochrony Danych wyznaczony zostaje Pan Jacek Makuch.

  § 2

  Traci moc Zarządzenie nr 8/03/2021 z dnia 31 marca 2021 roku Prezesa Zarządu Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

  Czytaj Więcej o: Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych
 • Informacja dotycząca zmiany Inspektora Ochrony Danych

  Informujemy Państwa, iż zaistniała konieczność zmiany Inspektora Ochrony Danych we Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Do dnia 31 marca 2021 roku funkcję tę pełniła Pani Dominika Jankowicz. Od dnia 01 kwietnia 2021 roku funkcję Inspektora Ochrony Danych będzie pełnił Pan Robert Łabuda. W sprawach z zakresu danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

  Czytaj Więcej o: Informacja dotycząca zmiany Inspektora Ochrony Danych
 • Informacja dotycząca zmiany Inspektora Ochrony Danych

  Informujemy Państwa, iż zaistniała konieczność zmiany Inspektora Ochrony Danych we Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Do dnia 18 maja 2020 roku funkcję tę pełnił Pan Dariusz Padała. Od dnia 19 maja 2020 roku funkcję Inspektora Ochrony Danych będzie pełniła Pani Dominika Jankowicz. W sprawach z zakresu danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

  Czytaj Więcej o: Informacja dotycząca zmiany Inspektora Ochrony Danych
 • Klauzula informacyjna

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (Ul. Wiejska 55, Włoszczowa 29-100, tel;41 39 43 680).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Robertem Łabudą pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  Czytaj Więcej o: Klauzula informacyjna

Banery/Logo