Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Oczyszczalnia - Budynek biurowy

Samochód WUKO

Oczyszczalnia - Budynek biurowy z garażem

Oczyszczalnia - osadnik wtórny

Postępowanie windykacyjne

Postępowanie windykacyjne

Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Zwłoka w zapłacie uprawnia Spółkę do naliczania i dochodzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności.

Aktualne zadłużenie z wezwaniem do zapłaty podawane jest na bieżąco w wystawianych fakturach.

W przypadku braku zapłaty faktury Spółka wysyła do Odbiorcy wezwanie w sprawie uregulowania zaległej opłaty z wyznaczonym nowym terminem wpłacenia nowej zaległości.

Jeżeli po upływie tego terminu nadal zaległa należność nie została wpłacona, Spółka kieruje sprawę zadłużenia na drogę postępowania sądowego., a dalej do egzekucji komorniczej.

Ponadto w ramach określonej prawem procedury Spółka wstrzymuje dostarczanie wody do nieruchomości Odbiorcy lub odprowadzanie ścieków z powodu zadłużenia. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków "Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne (...), jeżeli Odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty".

Odbiorcy nielegalnie pobierający wodę, fałszujący wskazania wodomierzy lub bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadzający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, często nie zdają sobie sprawy, że grozi im za to wysoka kara. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba, która dokonuje nielegalnego poboru wody może zostać obciążona karą grzywny w wysokości do 5 000 zł. Takiej samej karze podlegają osoby, które celowo uszkadzają wodomierze i zawory lub zabezpieczające je plomby. W przypadku bezumownego odprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych osoba taka podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. Równocześnie nieuczciwy odbiorca może zostać zobowiązany do zapłacenia rachunków za pobraną nielegalnie wodę i odprowadzone ścieki oraz nawiązki w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc nielegalnego poboru wody i wprowadzania ścieków jako zadośćuczynienia na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Do tego dochodzi jeszcze uciążliwość postępowania dochodzeniowego (policja i prokuratura) i sądowego.

Pracownicy Spółki udzielają wyjaśnień i przyjmują reklamacje w godzinach od 7.00 do 15.00. Reklamacja nie zwalnia z terminowej zapłaty należności. Nie uregulowanie należności w terminie spowoduje pobranie dodatkowych opłat odsetkowych.

Autor: Aleksandra Górecka

Banery/Logo