Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Oczyszczalnia - Budynek biurowy

Samochód WUKO

Oczyszczalnia - Budynek biurowy z garażem

Oczyszczalnia - osadnik wtórny

O nas

Menu dla: O nas

Nazwa firmy:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55.
NIP: 6090071419
REGON: 260733356
Nr KRS 0000490379, kapitał zakładowy 37 758 500,00 zł.
Numer rachunku bankowego: 39 1020 2629 0000 9902 0290 3482.

 

e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl
www.wzwik-wloszczowa.pl
tel. 41 39 43 680

Biuro: (Zarząd Spółki, Dział Techniczno-Eksploatacyjny, Dział Księgowości)

ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa

tel. 41 39 43 680

Oczyszczalnia ścieków: ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

tel. 41 39 44 299

 

Spółkę reprezentuje jednoosobowy Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu - Paweł Strączyński

 

Podstawa prawna działalności:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (nazwa skrócona Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) z siedzibą we Włoszczowie ul. Wiejska 55, jest jednosobową spółką powołaną umową Spółki, zawartą Aktem notarialnym Rep. A 8385 w dniu 28 listopada 2013 roku, w oparciu o Uchwałę Nr XXXV/296/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie poprzez jego likwidację, w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Spółka dnia 11 grudnia 2013r. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisana do KRS pod numerem : 0000490379.
Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r , Nr 45 , poz. 236).

 

Na podstawie art. 23 ustawy o gospodarce komunalnej składniki mienia przekształconego zakładu budżetowego stały się majątkiem Spółki i Spółka na mocy tegoż artykułu z dniem zarejestrowania wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego, w tym we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez przekształcony zakład budżetowy Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, na zasadzie art. 93 i 93 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012r , poz. 749, ze zm.).

 

Przedmiot i zakres działalności:

Podstawowa działalność to:
- pobór uzdatnianie i dostarczanie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- roboty związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

Spółka prowadzi całokształt zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym związanych z realizacją inwestycji oraz zajmuje się eksploatacją sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, ujęć wody przepompowni ścieków na terenie gminy Włoszczowa.
Na terenie gminy Włoszczowa Spółka eksploatuje:

 

1) Ujęcia wody:

  • we Włoszczowie :

- (ul. Czarnieckiego) - studnie: SW I (ul. Czarnieckiego) o wydajności 183 m3/h; SW II (ul. Koniecpolska) o wydajności 94 m3/h;

- przy ul. Jędrzejowskiej - 1 studnia o wydajności 65 m3/h;

- przy ul. Wiśniowej (os. Brożka) - 1 studnia o wydajności 72,29 m3/h,

- studnia SW V na działce nr ewid. 4429/2 ob. 06 miasto Włoszczowa - 1 studnia o wydajności 130m3/h;  

  • w Dankowie Małym - 1 studnia o wydajności 120 m3/h
  • w Koniecznie - studnia nr 1 o wydajności 91 m3/h, studnia nr 2 o wydajności 37 m3/h.Woda na tym ujęciu poddawana jest uzdatnianiu (redukcja azotanów).
  • w Dąbiu - 1 studnia o wydajności 38,7 m3/h.
  • w Kurzelowie przy ul. Jana Brożka - 1 studnia o wydajności 26,6 m3/h
  • w Gościencinie - 2 studnie o wydajności : 40 m3/h i 48 m3/h

2) Oczyszczalnię ścieków we Włoszczowie przy ul. Wiejskiej o przepustowości 3850 m3/dobę oraz 17 przepompowni ścieków (Łachów (2), Wola Wiśniowa, Ewina, Kurzelów (5), Włoszczowa (4+ 2 przepompownie domowe), Konieczno (2)).

3) Sieci wodociągowe w miejscowościach : Włoszczowa, Danków Mały, Danków Duży, Kurzelów, Łachów, Ewina, Wola Wiśniowa, Podlipie, Czarnca, Knapówka, Konieczno, Rogienice, Ogarka, Dąbie, Boczkowice, Bebelno Wieś, Bebelno Kolonia, Ludwinów, Nieznanowice, Przygradów, Jeżowice, Gościencin, Silpia Duża, Silpia Mała.

4) Sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Włoszczowa, Łachów, Kuzki, Ewina (część), Wola Wiśniowa, Podlipie, Kurzelów (część), Konieczno (część).

Spółka świadczy też usługi odbioru ścieków beczkowozami ze zbiorników bezodpływowych, czyszczenia kanalizacji sanitarnej urządzeniem ciśnieniowym, usługi sprzętowe koparką oraz wykonuje budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Spółka na podstawie zawartych umów zajmuje się również eksploatacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gmin: Secemin, Radków i Moskorzew.

Banery/Logo